SuluOva.TSO

  • +90(358) 417 12 99

Suluova Ticaret Odası Web Sitesi Memnuniyet Anketi
İsim Soyisim

 

 

Odamızın gerçekleştirdiği hizmet, lobicilik ve iş birliği faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz. ?

 

 

Oda işlemleriniz (bilgi değişikliği, tescil beyannamesi, tescil iptali, belge talebi vb.) uygun/kısa sürede sonuçlandırılıyor mu?

 

 

Önerilerinizin dikkate alındığını düşünüyor musunuz ?

 

 

Çalışanlarımızın yaklaşımını nasıl buluyorsunuz ?

 

 

Meslek grubunuza uygun olarak yapılacak gezi ve fuar katılımları işletmeniz açısından fayda sağlar mı?

 

 

İletişim faaliyetlerimizi yeterli buluyor musunuz ?

 

 

Web sitemizi ne sıklıkta ziyaret ediyorsunuz?

 

 

İşletmenizin hangi konu veya konularda eğitime ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsunuz ?

 

 

TURGUT AKSU

İçinde yaşadığımız Suluova şehri de binlerce yıllık tarihi geçmişin izlerini taşıyan önemli bir yerleşim alanıdır. Atalarımızdan bize miras kalan bu toprakların değerini bilmek, en ileri teknolojileri kullanarak ona zarar vermeden çağdaş ve bilimsel yöntemlerle onu işlemek çiftçilerimizin görevidir.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası 1974 yılında 119 üye ile Ticaret Bakanlığının 22.12.1973 tarihli yazısı gereğince kurulmuş­tur. Bundan önce Ticaret Oda­sıyla ilgili işler Amasya'da takip ediliyordu, bu durumun iş takibi açısından çok zorluklar yaratma­sı 1974 yılında Suluova Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulmasına neden oldu. Ticaret ve Sanayi Odasının ku­rulması için Amasya ile Merzifon arasında Samsun'u Ankara'ya bağlayan köprü konumunda bu­lunduğundan dolayı 1 Eylül 1957 tarihinde ilçe olmasına rağ­men 42 yıl gibi kısa zamanda bü­yük bir şehir halini almıştır.

Vizyonumuz:
  • Araştırmacı yönüyle;
  • Doğru bilgiler üreten,
  • Bu bilgiler ışığında, SuluOva'nın kalkınması için sağlıklı politikalar geliştiren,
  • Üyelerinin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan,
  • İş âleminin sahiplendiği
  • Bölgesinde lider bir oda olmak.
Misyonumuz: 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, üyelerimizin sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti; sosyal sorumluluğumuzun bilincinde, çağdaş yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapı içerisinde, uluslararası standartlarda sunmak.